downtown1.jpgdowntown2.jpg

 

    

  

Katedra chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
organizuje v Trnave v dňoch 25. – 27. 6. 2019
MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU DIDAKTIKY PRÍRODNÝCH VIED DidSci+ 2019 
IOSTE 2019 SYMPÓZIUM PRE STREDNÚ A VÝCHODNÚ EURÓPU