downtown1.jpgdowntown2.jpg

Tematické zameranie

Stretnutia konferencie a sympózia budú prebiehať v tematicky orientovaných sekciách:

1. Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE)
2. Prírodovedné kurikulum a jeho inovácie
3. Príprava učiteľov prírodovedných predmetov a ich ďalšie vzdelávanie
4. Inovácie, technológie a prístupy v prírodovednom vzdelávaní
5. Metodologické aspekty výskumov v didaktikách prírodných vied