downtown1.jpgdowntown2.jpg

Organisation committee

Chair

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Members

doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Mgr. Jana Bronerská, PhD.

Mgr. Martina Dovičičová

Mgr. Natália Priškinová

Mgr. Mário Szikhart

Mgr. Monika Weissová

Bc. Žaneta Dodeková

Bc. Dominika Koperová

Klaudia Slobodová