downtown1.jpgdowntown2.jpg

Organizačný výbor

Predseda

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Členovia

doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Mgr. Jana Bronerská, PhD.

Mgr. Martina Dovičičová

Mgr. Natália Priškinová

Mgr. Mário Szikhart

Mgr. Monika Weissová

Bc. Žaneta Dodeková

Bc. Dominika Koperová

Klaudia Slobodová