downtown1.jpgdowntown2.jpg

Dôležité termíny

  

Vyplnenie a zaslanie prihlášky
15. 3. 2019
Úhrada konferenčného poplatku
30. 4. 2019 – 1. termín
15. 5. 2019 – 2. termín
25. 6. 2019 – 3. termín
Zaslanie abstraktu v anglickom jazyku
15. 5. 2019
Zaslanie príspevkov
30. 7. 2019